بخش پروتز

در بخش تخصصی پروتز درمانهای مرتبط با روکش های ثابت و پروتزهای متحرک صورت میگیرد. متخصص پروتز دندانپزشک عمومی است که یک دوره تخصصی پروتز در دانشگاه گذرانده است بیشتر درمانهای پروتز امروزه متکی بر ایمپلنت است بیمارانی که دارای بی دندانی کامل هستند و احتیاج به پروتزهای وسیع دندانی دارند، بیماران دارای مشکل و اختلال در فک ، درد در ناحیه tmj، براکسیم یا دندان قروچه همچنین بیمارانی که نیاز به لمینتیهای زیبایی دارند می توانند از خدمات این بخش استفاده کنند همکاران ما در بخش پروتز آماده ارائه خدمات فوق به بیماران عزیز می باشند