بخش ایمپلنت

ایمپلنت از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت مربوط به گذاشتن فیکسچر یا به اصطلاح پایه در داخل استخوان می باشد که توسط متخصص جراحی فک و صورت و پریو صورت میگیرد. برای اینکار احتیاج به یک عکس کلی یا اصطلاحا OPG و در بعضی مواقع یک عکس تکمیلی به نام CBCT نیاز هست تا میزان تراکم و طول استخوان فک شما جهت قرارگیری ایمپلنت اندازه گیری شود.بعد از اصطلاحا کاشت ایمپلنت به مدت سه ماه بعد شما جهت قراردهی پروتز که توسط متخصص پروتز انجام می شود مراجعه می نمایید. در این بخش اصطلاحا روکش شما انجام می پذیرد.

کلینیک دندانپزشکی مهرگان با دارا بودن متخصصان هر دو بخش خدمات درمانی مورد نظر را برای شما انجام می دهد