بخش ارتودنسی

در بخش نامرتبی دندانها ، اصلاح فضاهای خالی در دندانها و همچنین عدم قرارگیری مناسب دندانها بر روی هم صورت میگیرد.پیشنهاد ما این است که از کودکی ، کودک مورد معاینه قرار گیرد و در صورت نیاز به پلاکهای متحرک یا لوازم پیشگیری از اختلالات فک و صورت بیمار تحت درمان قرار گیرد.همچنین بسیاری از بیماران که تمایل به زیبایی دارند بهتر است قبل از درمان زیبایی اقدام به اصلاح نمودن دندانها و فضاهای بین دندانی و سپس درمان دندانهای خود را اقدام کنند .

شما می توانید جهت خدمات تخصصی ارتودنسی به بخش ارتودنسی مراجعه نمایید تا همکاران ما شما را جهت درمان راهنمایی کنند.