بخش ترمیم و زیبایی

یک دندانپزشک عمومی پس از گذراندن یک دوره سه ساله موفق به دریافت تخصص دندانپزشکی ترمیم وزیبایی می شود در این بخش درمانهای زیبایی شامل ونیر هایی کامپوزیت ، اصلاح شکستگی دندانها ، بستن فضاهای کوچک دندانی در بیمارانی که امکان درمان ارتودنسی ندارند صورت میگیرد و تعویض درمانهای وسیع امالگام با روشهای نوین دندانپزشکی در این بخش انجام می شود