بخش درمان ریشه

عصب کشی یا همان درمان ریشه به درمانی اطلاق می شود که کانالهای موجود در ریشه پاکسازی ، شستشو و عاری از میکروب گردیده و به وسیله ماده جایگزین پر می شود یا اصطلاحا کانال ریشه با موادی خاص ( گوتا ) پر می شود.در بعضی مواقع که ریشه های دندان دچار مشکلاتی ماننده بسته بودن کانال یا شکستگی ریشه یا کانالهای متعدد هستند ممکن است درمان به متخصص درمان ریشه ارجاع داده شود و در کلینیک دندانپزشکی هم متخصص درمان ریشه و هم دندانپزشکی عمومی با تجهیزات آماده ارائه خدمات به بیماران می باشند