بخش ویژه VIP

در این بخش شما می توانید از خدمات حمل و نقل ، انتخاب پزشک مناسب جهت انجام کارهای خود و روش آرام بخشی (دندانپزشکی بدون درد) استفاده نمایید. همچنین اگر از شهر یا کشور دیگری مراجعه می نمایید امکان هتلینگ و رفت و آمد شما نیز فراهم می شود