Portfolio

نمونه کارهای کلینیک دندانپزشکی مهرگان

لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7
لمینیت سرامیکی 7

لمینیت سرامیکی 7

در صورتی که دندان‌ دچار خرابی و فرسودگی زیاد و یا نیاز مبرم به عصب کشی و شکستگی کلی باشند

روکش های دندان توصیه می شود

حال اگر بعضی از دندان های مجاور نیاز به درمان زیبایی داشته باشند میتوان از درمان کامپوزیت ونیر و یا لمینیت های سرامیکی بهره برد ، در این صورت توصیه می شود به جای درمان کامپوزیت ونیر ، لمینت های سرامیکی انتخاب شود

با این مزیت که درمان روکش و لمینیت های سرامیکی همجنس هستند و پس از مدت ها لمینت های سرامیکی نسبت به کامپوزیت ونیر ها تغییر رنگ نمی دهند و دچار تفاوت رنگ دندان ها در کنار هم نمیشوند

درمان لمینت یکی از درمان های زیبایی محسوب می شود و برای افرادی توصیه می شود که بهبود ظاهری دندان‌شان مخصوصاً در دندان‌های جلو مد نظر آن‌هاست و می‌تواند پوشش مناسبی برای تغییر رنگ و یا خرابی و فرسودگی جزئی دندان‌شان باشد

⠀⠀⠀⠀⠀

ما مراقب دندوناتون هستیم⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

برای مشاوره رایگان پیام دهید

Client
Mehregan Dental Clinic
فیلم
تاریخ
۲۸-۰۸-۱۴۰۱
Share