Portfolio

نمونه کارهای کلینیک دندانپزشکی مهرگان

نمونه پروتز یک
نمونه پروتز یک
نمونه پروتز یک
نمونه پروتز یک
نمونه پروتز یک
نمونه پروتز یک

نمونه پروتز یک

نمونه کار پروتزهای دندانی

نمونه کار پروتزهای دندانی کلینیک دندانپزشکی مهرگان قم 

توضیحات و مواد استفاده شده به همراه مشخصات پزشک یا بیمار در این بخش قرار میگیرد

Client
Mehregan Dental Clinic
فیلم
تاریخ
۱۷-۰۵-۱۴۰۰
دانلود
Share