Portfolio

نمونه کارهای کلینیک دندانپزشکی مهرگان

نمونه پروتز2
نمونه پروتز2

نمونه پروتز2

نمونه کار پروتزهای دندانی

نمونه کار پروتزهای دندانی کلینیک دندانپزشکی مهرگان قم 

توضیحات و مواد استفاده شده به همراه مشخصات پزشک یا بیمار در این بخش قرار میگیرد

Client
Mehregan Dental Clinic
فیلم
تاریخ
۲۵-۰۱-۱۴۰۰
دانلود
Share