Portfolio

نمونه کارهای کلینیک دندانپزشکی مهرگان

پروتز های دندانی8
پروتز های دندانی8
پروتز های دندانی8
پروتز های دندانی8
پروتز های دندانی8
پروتز های دندانی8
پروتز های دندانی8

پروتز های دندانی8

نبودن دندان جلو بسیار در نگاه دیگران به شما مهمه...⠀

اهمیت لبخندها در به تصویر کشیدن شخصیت شما و برجسته کردن کاریزمای شما بسیار مهم است⠀

نبودن حتی یک دندان باعث میشه دچار تحلیل لثه و یا جابه جایی دندان ها در آن ناحیه شوید⠀

پس زودتر به فکر جایگزین کردن آن باشید⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ما مراقب دندوناتون هستیم⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

برای مشاوره رایگان پیام دهید

Client
Mehregan Dental Clinic
فیلم
تاریخ
۲۸-۰۸-۱۴۰۱
Share